Dĺžnik žije mimo Slovenska

Súdny exekútor vykonáva svoju pôsobnosť výlučne na území Slovenskej republiky. Jeho právomoci vyplývajú zo slovenského právneho poriadku, preto nie je možné, aby vykonával úkony exekučnej činnosti v inom štáte. Pokiaľ však má povinný svoj majetok na území Slovenskej republiky, možno ho zexekvovať.