Aktuality

Aktuality

V súlade s exekučným poriadkom sa zrážky zo mzdy a iného príjmu povinného vykonávajú z čistej mzdy povinného. Čistá mzda sa pre účely exekúcií vypočíta tak, že od hrubej mzdy povinného sa odpočíta: preddavok na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie,

Čítať viac