Exekučná kalkulačka

Vypočítajte si exekučnú zrážku zo mzdy. Exekučný poriadok pozná aj nepostihnuteľnú sumu pre účely výpočtu exekučných zrážok. Exekučná kalkulačka je jednoduchý nástroj na výpočet exekučnej zrážky. UPOZORNENIE: VÝPOČET MESAČNEJ ZRÁŽKY JE ORIENTAČNÝ

Čistá mzda (€)

Počet vyživovaných osôb

Životné minimum (€)

Typ zrážky

Zrážky zo mzdy
Zrážky z dôchodkovej dávky

Typ pohľadávky

Neprednostná pohľadávka 1/3 mzdy
Prednostná pohľadávka 2/3 mzdy

Výživné

Áno

Výpočet

Nepostihnuteľná časť na povinného 0 €

Nepostihnuteľná časť na ďalšie osoby 0 €

Zrážka bez obmedzenia 0 €

+ 1/3 0 €

Zrážka 0 €

Povinnému prináleží 0 €

Výška zrážky je maximálne vo výške vymáhanej pohľadávky.