O úrade

O úrade

Exekútorka JUDr. Alexandra Cicuttová bola vymenovaná do funkcie Rozhodnutím Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vymenovaní za súdneho exekútora č. 24642/2010-41. V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činiteľa. Ak tak ustanoví tento zákon, exekútor môže vykonávať aj

Čítať viac
O úrade

Základnou právnou normou upravujúcou postavenie súdneho exekútora je z.č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov. V súlade s ustanovením § 2 Exekučného poriadku je exekútor štátom určenou a splnomocnenou

Čítať viac