Povinný

DokumentyPovinný

Čítať viac
DokumentyPovinný

Čítať viac
DokumentyPovinný

V žiadosti o povolenie splácania vyplňte prosím povinné údaje označené červeným rámčekom. Spisová značka Voči Vašej osobe môže byť vedených viac exekúcii. Každá exekúcia má svoju spisovú značku EX, napr. EX 13/2011. Spisová značka je uvedená v pravom hornom rohu

Čítať viac