Otázky povinných

Otázky povinných

Čítať viac
Otázky povinných

Môžem požiadať o splátky?

Čítať viac
Otázky povinných

Čítať viac
Otázky povinných

Telefonicky Písomne (poštou alebo mailom) Osobne

Čítať viac
Otázky povinných

Čítať viac
Otázky povinných

Čítať viac
Otázky oprávnenýchOtázky povinných

Čítať viac
Otázky povinných

Čítať viac
Otázky povinných

Na ukončenie exekúcie sú rôzne dôvody. Končí sa vymožením pohľadávky, zastavením exekúcie alebo upustením od vykonania exekúcie. Zastavenie exekúcie nastáva zo zákona alebo je o zastavení nutné rozhodnúť súdom. Platná legislatíva postihuje nasledovné dôvody zastavenia exekúcie podľa § 57 ods.

Čítať viac